BK-SUPERFLEX PU

Masë poliuretani për mbyllje dhe ngjitje.

BK-SUPERFLEX PU

PËRDORIMI

Masë njëkomponentëshe me modulim të lartë në bazë poliuretani për shtupim dhen ngjitje. Ngjitja e paneleve, listelave të mureve dhe pervazit të dritareve. Shtupimi i vendbashkimeve
ekspanduese në pothuajse të gjitha strukturat ndërtimore. Shtupimi i vendbashkimeve në beton, drurin natyror, dru, hekur, alumin, zink, vernik, qeramikë dhe PVC në hapësira të mbyllura dhe të
hapura. Masa është përherë elastike pavarësisht nga të gjitha ndryshimet klimatike.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Nën ndikimin e lagështisë së ajrit, vullkanizohet në një masë të qëndrueshme elastike. Sipërfaqet duhet të jenë të pastra dhe të thata, pa pluhur dhe yndyrë. Nëse ka nevojë, mund të përdoret një nënshtresë. Në kohë të shtupimit të vendbashkimit, kini kujdes që të mos hyjë ajri, sepse ndryshimet e temperaturës mund të zgjerojnë ajrin që ka hyrë, duke shtrembëruar vendbashkimet. Nëse u ekspozohet rrezeve ultravjollce, masa e shtupimit mund të marrë një ngjyrë verdhoshe. Ngjyroset pasi që të thahet plotësisht masa e mbylljes.

TEMPERATURA E PËRDORIMIT

Nga +5°C deri +40°C.

KOHËZGJATJA DHE MAGAZINIMI

12 muaj, të mbajtur në një enë të mbyllur në një vend të freskët, e thatë në një temperaturë prej +5°C deri +25°C.

PAKETIMI

300ml.