KARRIERA

Ne besojmë në fuqi. Ajo na inspiron dhe na inkurajon. Ajo bën që të duam më shumë.

Bekament familjen e përbëjnë më shumë se 420 të punësuar të cilët me punën e tyre të përkushtuar i përparojnë standardet e profesionit dhe mundësojnë rritje konstante të biznesit të kompanisë.

Punojmë në veten tonë, mësojmë, hulumtojmë, bëjmë inovacione, zhvillojmë, përparojmë.

Nëse dëshironi që t’i bashkëngjiteni ekipit tonë të të punësuarve dhe të punoni për kompaninë e cila me inovacione konstante, me përkushtim ndaj punës dhe me planifikim afatgjatë synon që të bëhet lider në rajonin e Evropës Juglindore, ju lutemi dërgojeni biografinë Tuaj të punës në e-mailin karijera@bekament.com

*Për aplikim të suksesshëm është e domosdoshme që biografinë Tuaj të punës ta emërtoni (titulli/subjekti) në pajtim me udhëzimin: CV- emri dhe mbiemri, titulli i pozitës për të cilën konkurroni.