Bekatherm

Ngjitës Për Ngjitje Dhe Përforcim


BK-StirolFix 1

BK-StirolFix 1

Ngjitës fleksibil për ngjitjen e pllakave EPS,EPS G dhe MW dhe rrjetave përforcuese. Përmban çimento bojë hiri Portland.

Mëso më shumë
BK-StirolFix WDVS

BK-StirolFix WDVS

Ngjitës për pllaka EPS dhe vendosjen e rrjetës së armaturës, ngjitës për pllaka LM.

Mëso më shumë
BK-StirolFix Base

BK-StirolFix Base

Ngjitës për ngjitje pllakash EPS.

Mëso më shumë
BK-StirolFix Special

BK-StirolFix Special

Ngjitës me fleksibilitet të lartë për ngjitjen e pllakave EPS,EPS G,XPS dhe MW dhe rrjetave përforcuese.

Mëso më shumë
BK-StirolFix White

BK-StirolFix White

Ngjitës fleksibël i bardhë për ngjitjen e pllakave EPS dhe MW dhe rrjetave përforcuese

Mëso më shumë