Classic

Produktet për suvatim me makinë

Kërkoje paletën e produkteve

Zgjidhjet që zgjasin, bëhen klasikë. Vetëm për profesionistë, në linjën CLASSIC është paletë e gjerë e llaçit të dorës dhe të makinës për përdorim funksional ose dekorues në muret e brendshme e të jashtme. Siloset me pajisjen përcjellëse për shitje rinfuze, janë në dispozicion si përkrahje e punimeve në projektet më të mëdha.

PARTNERITET, NGA FILLIMI