Bekatherm

Produktet për muret e jashtme dhe për izolimin

Kërkoje paletën e produkteve

Njeriu gjithmonë është në kërkim për t’u mbrojtur nga fatkeqësitë natyrore. Kjo nevojë me kohë është zhvilluar në nevojë për rehati. Në kërkim të zgjidhjes, duke u kujdesur për natyrën, kemi zhvilluar BEKATHERM sisteme fasaduese të cilat sigurojnë mbrojtje afatgjate dhe të besuar të objekteve afariste dhe ato të banimit, rehati dhe ngrohtësi të cilat tërë shtëpinë e shndërrojnë në vatër. Efikasiteti energjetik e BEKATHERM sistemit i zvogëlon harxhimet dhe ndikon pozitivisht në mjedisin jetësor. Kualiteti cilësor i vërtetuar me ETA certifikatë, siguron deri në 25 vjet garanci.

SIGURIA NGA JASHTË, NGROHTËSIA BRENDA